Over ons

Missie

Stichting ATC (voluit Stichting All Traffic Care) is een stichting die ontzorging wil bieden op het complete terrein van leefbaarheid en veiligheid in de openbare ruimten van onze dorpen en steden. Door op een gastvrije en vriendelijke, maar duidelijke wijze preventief aanwezig te zijn en op te treden worden overtredingen en/of onjuist gedrag in deze openbare ruimten voorkomen.

ATC is de schakel tussen enerzijds de eigen verantwoordelijkheid van de burger en anderzijds de uiteindelijke handhaving door BOA en politie. Door onze proactieve en preventieve aanpak worden regels eerder en beter geaccepteerd en wordt de strafrechtelijke handhaving grotendeels voorkomen.

 

Visie

Proactie en preventie zijn het specifieke terrein van stichting ATC. Via adviezen en preventieve uitvoering verhogen we de leefbaarheid in openbare ruimten en ontstaat er een veilig gevoel bij de burgers. De leefbaarheid in de breedste zin van het woord. Van het verkeerstechnisch begeleiden van evenementen, het surveilleren in winkelstraten, boulevards, parken, gevoelsmatig onveilige plekken etc, het beheren van parkeerterreinen en –garages, het maken van verkeerscirculatieplannen tot crowd management en mobiliteitsvraagstukken.

Hierbij is essentieel dat ATC niet alleen adviseert maar zelf ook uitvoert. Kwaliteit, betrouwbaarheid, zekerheid en veiligheid zijn hierbij gegarandeerd.